Financieel Goed Geregeld

Regel uw financiën goed

Wanneer heb je een programma van eisen nodig?

Een programma van eisen is een plan wat opgesteld wordt bij wat grotere projecten. In het programma van eisen staan alle wensen en eisen vermeld die de opdrachtgever heeft voor het project. Deze wensen en eisen hebben geen betrekking over de kosten of de planning, de wensen en eisen die betrekking hebben op de kosten of de planning staan vermeld in het projectplan of het plan van aanpak. Een programma van eisen wordt afgekort een PVE genoemd.

Hoe zijn de wensen en eisen in een programma van eisen uit gespecificeerd?

Om te beginnen wordt er gesproken over de randvoorwaarden, dit zijn voorwaardes waar niet van afgeweken mag worden en vanuit het project niet kunnen worden veranderd. De randvoorwaardes zijn voorwaardes die bijvoorbeeld vermeld staan in de wet of vastgesteld zijn door overige partijen.  Daarnaast wordt er nog gekeken naar de functionele wensen, dat wil zeggen waar moet het project aan voldoen en waar zal het voor gebruikt worden? Verder zijn ook de gebruikerswensen nog belangrijk, namelijk wat vindt de eindgebruiker waar het project aan moet voldoen? Als laatste worden de ontwerpbeperkingen nog beschreven, dit gaat dan vooral om bouwtechnische beperkingen.

Wat voor programma’s van eisen bestaan er?

Er zijn twee programma’s van eisen, namelijk een functioneel programma van eisen en een technisch programma van eisen. In een functioneel programma van eisen wordt er vooral gekeken naar het doel van het project. De gebruikers worden ook uitgebreid meegenomen in een functioneel programma van eisen. In een technisch programma van eisen wordt er vooral gekeken naar de technische aspecten qua bouw en dergelijke. De partijen die belang hebben bij een technisch programma van eisen zijn vooral de partijen die zich bezighouden met de bouw, de eindgebruikers worden in een technisch programma van eisen niet of nauwelijks meegenomen.

Wanneer heb ik een programma van eisen nodig?

Een programma van eisen is aan te raden bij de wat grotere projecten waar meerdere partijen tegelijkertijd aan werken. Wanneer er een programma van eisen bestaat dan kan daar steeds naartoe verwezen worden. Wanneer er geen programma van eisen bestaat dan moeten er zaken steeds opnieuw besproken worden. Steeds opnieuw dezelfde zaken bespreken kost tijd en tijd is geld. Mocht er wat misgaan tijdens de bouw of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden kan er met een programma van eisen ook terugverwezen worden naar eerder gemaakte afspraken.

Bron: www.houseoftenders.nl