Financieel Goed Geregeld

Regel uw financiën goed

Wat is een levenstestament?

Wanneer we het hebben over een testament en het moment waarop deze eigenlijk “van kracht” wordt dan weten we dat er sprake is van een overlijden. Tegenwoordig is het echter zo dat er ook iets bestaat zoals een levenstestament. Hierbij betreft het een document dat zich nog laat gelden op het ogenblik dat de persoon in kwestie nog in leven is. Dat is natuurlijk een ongelofelijk belangrijk verschil. In het verleden werd er aan het laten opstellen van een dergelijk document eigenlijk bijna geen aandacht besteed. Tegenwoordig is dat wel even anders. Wil jij ook graag ontdekken wat het laten opstellen van een levenstestament potentieel zo interessant maakt? Lees dan snel verder!

Waarom bestaat er zoiets als een levenstestament?

Laat ons eerst even kijken naar de reden waarom er zoiets bestaat als een testament. Vroeger bestond dit toch namelijk niet? Dat klopt. Het is net omdat het verleden ons duidelijk heeft gemaakt welke problemen er dan kunnen ontstaan dat de behoeften aan een dergelijk document duidelijk werd. Voor heel wat mensen geldt dat ze op latere leeftijd jammer genoeg beginnen af te takelen. Dit kan zowel fysiek als mentaal zijn. Dat is vervelend, maar het hoort nu eenmaal bij het leven. Belangrijk is vooral om in die situatie over iemand te beschikken waar je op kan rekenen en die je vertrouwt. Dit niet in het minst voor wat het behartigen van je praktische evenals financiële zaken betreft. Het laten opstellen van een testament kan daarvoor zorgen.

Uit welke onderdelen bestaat een levenstestament?

Voor een levenstestament geldt dat ze eigenlijk bestaat uit twee verschillende onderdelen. Daarbij maken we een onderscheid tussen de volgende twee zaken:

  1. De financiële belangen van de persoon in kwestie;
  2. De medische evenals persoonlijke belangen van de persoon in kwestie; 

Betekent bovenstaande dat je verplicht bent om alle onderdelen te laten opstellen? Zeker niet? Voor heel wat mensen geldt dan ook in de praktijk dat ze er hoofdzakelijk voor kiezen om een testament te laten opstellen omdat ze hun financiële belangen willen vrijwaren. Wanneer dat ook geldt voor jou is dat dus geen enkel probleem, integendeel. 

Moet je een levenstestament laten opstellen of niet?

In eerste instantie is het belangrijk om te weten dat er geen wettelijke verplichting bestaat voor het laten opstellen van een levenstestament. Op het ogenblik dat je er dus met andere woorden voor kiest om dat te doen is dat jouw volledige eigen keuze. Niemand anders kan je verplichten om zo’n document op te stellen. Bovendien spreekt het voor zich dat je er ook altijd goed aan doet om even grondig na te denken over de persoon die je het meest vertrouwd bij het laten opstellen van zo’n overeenkomst. Dit is iets wat je doorgaans niet zomaar in één, twee, drie zal willen bepalen. Zo kan je op de website van Rocket Lawyer artikelen lezen over het werk wat zij verrichten.

Alles bij elkaar gezien is er in de praktijk eigenlijk helemaal geen reden om het laten opstellen van een testament niet op z’n minst te overwegen. De kosten die eraan verbonden zijn, zijn relatief beperkt en daardoor voor iedereen betaalbaar. Bovendien zorgt een dergelijk document ervoor dat je kan rekenen op een geweldige gemoedsrust. Wil jij dus met andere woorden relatief zorgeloos jouw toekomst tegemoet kunnen zien? Dan zal je kunnen vaststellen dat het laten opstellen van een levenstestament zeker en vast meer dan het overwegen waard kan zijn.