Financieel Goed Geregeld

Regel uw financiën goed

Een minilening, voor als het even nodig is

Soms zit het even tegen en heb je wat extra geld nodig. Niet veel en ook niet lang, maar gewoon even een boost waardoor je cashflow weer op de rit komt. Een minilening is een lening van een klein bedrag dat je voor een keer of een aantal keer op je bankrekening gestort krijgt. Er zijn verschillende soorten aanbieders met verschillende regels. Een aantal dingen waar je rekening meer moet houden als je een minilening afsluit staan hieronder.

BKR-toetsing

Een minileningverstrekker toets niet altijd uw gegevens bij BKR, ook wordt ook niet altijd bij BKR geregistreerd. Dit kan verschillen per instantie. Wil je weten of dit voor jouw lening geld, zorg dan dat je de goede leningsinstatie kiest.

Terugbetalen

Alle leningen moeten worden terugbetaald. De termijn van terugbetaling verschilt per aanbieder. Dit loopt op van twee weken tot twee maanden.

Kosten

Bij het terugbetalen moet je rekening houden met het rentebedrag. Er zijn ook geldverschieters die extra kosten vragen voor het afsluiten van de lening, of een jaarlijks terugkomend bedrag bij een langere lening. Deze informatie kunt je vinden op de website van de geldlenende instantie, zij moeten deze informatie verplicht aan u laten lezen voor u akkoord gaat. Hoe gaat dat in zijn werk? Een voorbeeld:

Stel je leent 200 euro. Bij een minilening van 200 euro krijg 200 euro netto op je bankrekening gestoord. Er geld een extra vergoeding van één euro plus de rente (13,99 procent) die je moet betalen. De kosten voor de lening zijn:

201 euro x 13,99 % = 28,12 euro.

Na twee weken bent je de geldverschieter een bedrag verschuldigd van 228,12 euro

Kleinbedraglenen

Er zijn ook leningverstrekkers die een minilening verstrekken zonder rente. Deze lening moet dan binnen de juiste termijn worden terugbetaald, anders krijgt je te maken met hoge kosten die alsnog worden berekend.

Wanneer staat het op mijn rekening?

Er zijn aanbieders die je al in 24 uur geld overmaken bij het afsluiten van een minilening. Natuurlijk moet je altijd rekening houden met de tijd die de bank nog nodig heeft om de overmaking te verwerken. Heb je met spoed een klein bedrag nodig, dan is het handig om even met je eigen bank te bellen hoe lang het duurt voor het geld wordt bijgeschreven.

Aan welke voorwaarden moet je voldoen?

Als je een lening wilt afsluiten geld voor de meeste instanties dat er een aantal voorwaarden zijn waaraan je moet voldoen om in aanmerking te komen voor een lening. Deze voorwaarden worden per leningverstrekker op hun website en in hun offertes vermeld. Er zijn ook een aantal basisprincipes die voor de meeste minileningverstrekkers gelden. Dat zijn de volgende:

Je moet in Nederland wonnen (en daar een adres hebben),

je moet je Nederlandse nationaliteit hebben,

je bent tussen de 21 en 70 jaar,

je krijgt op het moment van aanvraag geen uitkering,

je bent geen uitzendkracht,

je bent ook geen zzp’er,

er wordt waarschijnlijk gevraagd m een bewijs van inkomen, denk aan een bankafschrift.

Leen verstandig

Lenen kost (bijna) altijd meer geld dan niet lenen, er zit immer (bijna) altijd een rentebedrag verbonden aan een lening. Zorg dat je weet waar je aan begint.