Financieel Goed Geregeld

Regel uw financiën goed

Hulp van een letselschade advocaat inschakelen

Nadat u te maken heeft gehad met een ernstig ongeluk, kan de hulp van een letselschade advocaat wenselijk zijn. Een letselschade advocaat kan u helpen bij het eisen van een schadevergoeding voor de geleden schade. Het is niet per definitie mogelijk om een schadevergoeding te eisen van de betrokkenen bij een ongeluk. Dit is onder meer afhankelijk van het verloop van het ongeval en de ernst van het letsel. Onder letsel verstaan we niet alleen de fysieke schade aan uw lichaam, maar bijvoorbeeld ook psychische schade. Als gevolg van een ongeluk kunt u te maken krijgen met een depressie, of bijvoorbeeld met een angststoornis. Dergelijke psychische problemen kunnen u belemmeren in uw dagelijkse doen en laten.

Letselschade advocaat inschakelen na een ongeluk

U kunt zowel voor de hulp van een letselschade expert, als van een letselschade advocaat kiezen na een ongeval. Een belangrijk verschil is echter dat een letselschade advocaat een eventuele schadevergoeding ook daadwerkelijk kan eisen. Mocht u voor de hulp van een letselschade expert kiezen, dan zal deze enkel een indicatie geven van de hoogte van de schadevergoeding voor de geleden schade.

Zeker wanneer u arbeidsongeschikt bent geraakt door het ongeval, is het verstandig om hulp in te schakelen. U kunt in dit geval immers een groot deel van uw leven niet meer werken, waardoor u hier een financiële vergoeding voor hoort te krijgen. Uw vaste lasten blijven na het ongeluk immers gewoon doorlopen. De medische kosten worden normaliter gedekt door de verzekeraar.