Financieel Goed Geregeld

Regel uw financiën goed

Bedrijfswaardebepaling bij bedrijf verkopen

Of je nu probeert je bedrijf te verkopen, er een te kopen, of gaat voor een nieuwe financieringsronde, er zijn momenten waarop je moet weten hoe je een bedrijf moet waarderen. Je kunt die waardering bepalen door de totale waarde van een bedrijf te berekenen. Er zijn een paar verschillende methoden om dit te doen, maar ze houden allemaal rekening met fysieke en immateriële activa, inkomsten, de bedrijfstak, en eventuele schulden of verliezen. Weet dat bedrijfswaarderingen schattingen zijn – het proces is misschien net zo goed een kunstvorm als een wetenschap.

Het meest cruciale element in een solide taxatie van een klein bedrijf is een nauwkeurige rapportage van cijfers en inzicht in je markt en je bedrijfstak. Het is cruciaal om over alle papieren te beschikken, zoals financiële administratie, bankafschriften en akten, om een zo nauwkeurig mogelijke waardering te krijgen. Hoe beter georganiseerd je boeken, hoe meer waarde je kunt laten zien aan een potentiële koper.

Je kunt zelf of met behulp van een online calculator een waardebepaling bedrijf uitvoeren, of je kunt een professionele bedrijfsanalist of makelaar inhuren. Voordat je begint met het draaien van de cijfers, gebruik de onderstaande tips voor de waardering van kleine bedrijven om je voor te bereiden.

Tips om in gedachten te houden

1. Bereken de discretionaire inkomsten van de bedrijfseigenaar

Discretionaire inkomsten verwijzen naar het inkomen vóór belasting van een bedrijf vóór posten als niet-contante uitgaven, het salaris van de eigenaar en eenmalige uitgaven – kortom, de dingen die ondernemers kunnen aftrekken van hun belastbaar inkomen. Alleen kijken naar een belastingaangifte kan een onderschatting zijn van de totale inkomsten die een bedrijf werkelijk binnenhaalt. Kijken naar het discretionaire inkomen van de verkoper – of SDE – kan een robuuster beeld geven van de winsten en potentiële winsten van een bedrijf.

2. Ken je SDE-multiplicator

Terwijl je SDE een monetaire waarde voor je bedrijf vertegenwoordigt, vergelijkt de SDE-multiplicator je bedrijf met anderen in je bedrijfstak. Over het algemeen verkopen bedrijven voor één tot vier keer hun SDE. Bedrijfstakken krijgen een standaard multiplier toegewezen, maar het getal voor jouw bedrijf kan daarboven of daaronder liggen, afhankelijk van de grootte van je bedrijf, je locatie, je activa en een aantal andere variabelen. Als het succes van je bedrijf sterk afhankelijk is van jou (of een ander individu), is het risico op succes voor een koper groter, en zal je multiplier omlaag gaan. Aan de andere kant, als je in een bedrijfstak zit met een enorm groeipotentieel, zal je multiplier omhoog gaan en zal je bedrijfje meer waard zijn.

Tip: wat is mijn bedrijf waard

3. Begrijp je bedrijfstak en je plaats daarin

Leer zoveel mogelijk over andere bedrijven in je bedrijfstak die qua omvang vergelijkbaar zijn met de jouwe. Jezelf kunnen vergelijken met andere organisaties, en duidelijk weten waar je binnen de markt zit, is essentieel om duidelijkheid te hebben over je waarde binnen een sector.

4. Bepaal je activa en passiva

Als je overweegt je kleine bedrijf te verkopen of er een te kopen, is het van cruciaal belang om je financiële administratie, van akten tot vergunningen en andere documentatie, op orde te hebben. Maar je moet ook duidelijk en nauwkeurig je activa, passiva en inkomstenstromen in kaart brengen.

Activa vallen in twee categorieën: materiële en immateriële. Hoewel beide cruciaal zijn voor het bepalen van de waardering van je kleine bedrijf, hebben je immateriële activa een grotere invloed op je SDE-vermenigvuldigingsfactor. Het optellen van al je activa, minus je passiva, is de eerste balans die je maakt bij het bepalen van de waarde.

– Materiële activa omvatten alle materiële zaken die je bedrijf bezit – apparatuur, inventaris, machines, voertuigen, onroerend goed, enzovoort.

– Immateriële activa zijn alle dingen die geen materiële goederen zijn, maar die waarde toevoegen aan een bedrijf. Hieronder vallen bijvoorbeeld reputatie, handelsmerken, auteursrechten, octrooien, methoden of recepten. In het algemeen wordt een solide lijst van immateriële activa beschouwd als een betere indicator voor een verhoogde SDE-multiplicator, omdat ze aangeven dat je bedrijf met succes kan overgaan naar nieuw eigendom. Echter, immateriële activa kunnen soms worden gezien als passiva als ze niet overdraagbaar zijn. Stel bijvoorbeeld dat de reputatie van een interieurbedrijf sterk afhankelijk is van de oprichter. Als die persoon vertrekt, zullen de klanten dan volgen? Als het vermoeden bestaat dat het bedrijf een overgang naar nieuw eigendom niet kan overleven, zal de waarde van het bedrijf dalen.

– Passiva zijn schulden en andere uitstaande verplichtingen die het bedrijf moet afbetalen. Vaak wordt een bedrijfsverkoper gevraagd de verantwoordelijkheid voor bedrijfsverplichtingen op zich te nemen en die te betalen met de opbrengst van de verkoop. Andere keren worden overeenkomsten ontbonden als er geen overeenstemming kan worden bereikt. Passiva die een rol kunnen spelen bij de waardering van een klein bedrijf zijn onder meer crediteuren, leningen, opgelopen kosten en meer.

5. Kijk vooruit, niet alleen terug

Wees duidelijk over hoe je bedrijf inkomsten genereert en dat ook in de toekomst zal blijven doen. Je wilt potentiële kopers laten zien dat je bedrijf in de toekomst zal blijven groeien en inkomsten zal blijven genereren. Voeg waarde toe door je ondernemingsplan bij te werken en je bedrijfsmodel duidelijk te schetsen; beide zullen kopers helpen begrijpen hoe je bedrijf werkt en hoe ze het precies draaiende kunnen houden. Je kunt ook waarde toevoegen door marketing en promoties op te voeren, contracten die verlengd moeten worden vast te leggen, en intentieverklaringen te krijgen van kritische werknemers.

6. Betaal meer belasting

Hoewel de meeste ondernemers het belastingseizoen woedend doorbrengen met uitzoeken wat ze kunnen afschrijven, heeft het daadwerkelijk waarde om meer winst te rapporteren aan de belastingdienst. Als je meer belasting betaalt, is het voor potentiële kopers gemakkelijker om aan je belastingaangifte te zien wat je bedrijf verdient. Het is een eenvoudige manier om de waarde van je kleine bedrijf te bewijzen. Sommige bedrijfsanalisten beweren dat je voor elke dollar winst die je afschrijft, twee tot drie keer zoveel kunt verliezen in je bedrijfswaardering.

7. Overweeg professionele hulp in te schakelen

Iedereen kan een back-of-the-envelope berekening doen of een online calculator gebruiken om een schatting te krijgen van de waarde van zijn kleine bedrijf, en je hoeft niet iemand in te huren om een taxatie voor je te doen, wat prijzig kan zijn. Maar werken met een professionele bedrijfstaxateur of makelaar kan een handvol voordelen opleveren. Deze professionals zullen een grondige audit van je bedrijf uitvoeren en een bedrijfswaardering leveren die is afgestemd op jouw regio en bedrijfstak. Bovendien zal het voor een koper moeilijker zijn om tegen een professionele taxatie in te onderhandelen.