Financieel Goed Geregeld

Regel uw financiën goed

WOZ waarde bezwaar

Uit onderzoek blijkt dat 30% van de Nederlanders het niet eens is met de vastgestelde WOZ waarde voor hun woning. Wanneer je het niet eens bent met de beslissing, is het mogelijk om in WOZ waarde bezwaar te gaan tegen de beschikking. Er zijn verschillende mogelijkheden om erachter te komen wat de WOZ waarde van jouw woning of bedrijfspand is. Je kunt natuurlijk altijd informeren bij de desbetreffende gemeente naar de WOZ waarde van jouw woning. Ook kun je er via internet achter komen wat de WOZ waarde van jouw woning of bedrijfspand is. Je kunt met je DigiD inloggen bij ‘Mijn Overheid’ of je kunt de website van het WOZ-waardeloket bezoeken.

Wat is WOZ?

WOZ staat voor Wet Onroerende Zaken. De WOZ waarde die is vastgesteld voor jouw woning of bedrijfspand, bepaalt de hoogte van de belastingen en de gemeentelijke heffingen. Hieronder vallen de waterschapsbelasting, vermogensbelasting, roerende-ruimtebelasting, inkomstenbelasting en onroerendezaakbelasting (OZB). De gemeente stelt de WOZ waarde van een woning of bedrijfspand vast door soortgelijke woningen met elkaar te vergelijken.  Een taxateur van de gemeente gaat bij het vaststellen van de WOZ waarde uit van het bedrag dat een woning zou moeten opbrengen 1 januari van het jaar daarvoor. Hoe hoger de vastgestelde WOZ waarde van jouw woning of bedrijfspand, des te hoger deze gemeentelijke heffingen en belastingen zijn. Het is dus belangrijk om in WOZ waarde bezwaar te gaan, wanneer je het niet eens bent met de vastgestelde waarde. Wanneer het bezwaar gegrond wordt verklaard, kan dit je een hoop onnodige kosten besparen. 

Waarom gaan mensen niet in bezwaar?

Ondanks dat veel mensen het niet eens zijn met de vastgestelde WOZ-waarde van hun woning en bedrijfspand, zijn er maar weinig mensen die daadwerkelijk in WOZ waarde bezwaar gaan. Dit komt omdat veel mensen denken dat het geen zin heeft om in bezwaar te gaan. Anderen denken dat de procedure om in bezwaar ingewikkeld en omslachtig is. Wanneer je het inderdaad een ingewikkeld procedure vindt, is het mogelijk om een gespecialiseerd bureau in te schakelen. Dit kan jou helpen bij het gehele proces omtrent het WOZ waarde bezwaar. Uit onderzoek blijkt dat het merendeel van de bezwaren dat is ingediend tegen de WOZ waarde door een gespecialiseerd bureau, gegrond wordt verklaard. Het heeft dus wel degelijk zin om in WOZ waarde bezwaar te gaan.

In bezwaar gaan

Wanneer je het niet eens bent met de vastgestelde WOZ waarde van jouw woning of bedrijfspand, is het dus mogelijk om in WOZ waarde bezwaar te gaan. De WOZ waarde van een woning of bedrijfspand wordt vastgesteld door taxateurs van de gemeente. Als je in bezwaar wilt gaan tegen de beschikking van de WOZ waarde, moet je dus in bezwaar gaan bij de desbetreffende gemeente. Daarnaast is het goed om te weten dat er wel een termijn vast zit aan het in bezwaar gaan tegen de beschikking. Een bezwaar tegen de vastgestelde WOZ waarde moet namelijk gedaan worden binnen zes weken na de datum van de beschikking. Het is niet mogelijk om na deze termijn nog in bezwaar te gaan. De WOZ waarde van jouw woning of bedrijfspand staat dan vast en er kan niets meer aan gedaan worden.