Financieel Goed Geregeld

Regel uw financiën goed

Wat is een SLIM subsidie en wie heeft er recht op?

De SLIM-regeling staat voor Stimuleringsregeling Leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen. Wanneer u in uw organisatie het oog heeft op de inzet op scholing en het blijven ontwikkelen in uw organisatie, dan kunt u subsidie krijgen voor verschillende projecten. Deze projecten dienen uiteraard op het gebied van scholing en ontwikkeling te zijn. Kom er door middel van dit artikel achter of u ook recht heeft op een SLIM subsidie.

Slim subsidie aanvragen

Er zijn vier verschillende soorten projecten waar de SLIM-regeling op van toepassing is. Je kunt je onderneming doorlichten om een opleidings- of ontwikkelingsplan te realiseren waarmee de scholingsbehoefte van de onderneming duidelijk in kaart gebracht wordt. Een tweede project is het verkrijgen van loopbaan- of ontwikkelingsadviezen voor de werknemers binnen uw onderneming. Daarnaast; het aanbieden van praktijkleerplaatsen ten behoeve van een bedrijfsopleiding in de derde leerweg bij een erkend bedrijf. Als laatste en vierde project waarbij de SLIM subsidie aangevraagd kan worden is: het ontwikkelen of invoeren van een methode die werknemers in het bedrijf stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk.

Doelgroep SLIM-regeling

De SLIM-regeling is geschikt voor het gehele midden- en kleinbedrijf (mkb). Er zijn daarnaast ook wat werkgevers uit het grootbedrijf die in aanmerking komen voor de SLIM-subsidie. Dit zijn werkgevers uit de landbouw, horeca en recreatiesector. Daarbij bestaat de SLIM-subsidie uit twee verschillende mogelijkheden. Namelijk, een mogelijkheid voor individuele aanvragers en daar tegenover de mogelijkheid voor samenwerkingsverbanden. De maximale subsidie hoogte voor een individuele aanvraag is voor 25.000 euro en voor samenwerkingsverbanden bedraagt dit 500.000 euro.

Voorwaarden SLIM subsidie

Bij de SLIM-regeling wordt de hoogte van de SLIM-subsidie bepaald aan de hand van verschillende gegevens. Zoals boven al genoemd kan een individuele aanvraag een hoogte van 25.000 euro bedragen en een samenwerkingsverband 500.000. Daarnaast kan het kleinbedrijf 80% subsidie ontvangen en het overige mkb kan 60% subsidie ontvangen. Bij samenwerkingsverbanden is het subsidiepercentage 60% voor alle betrokkenen.

Wanneer kom je dan in aanmerking voor het maximale bedrag van de SLIM subsidie? Voor kleinbedrijf moeten de totale kosten voor een project dan 31.250 euro bedragen en voor de rest van de mkb 41.667 euro. Bij samenwerkingsverbanden moeten de totale kosten van een project 833.333 euro zijn om voor het maximale bedrag in aanmerking te komen.

Exacte kosten die in aanmerking komen voor de SLIM subsidie, zijn interne loonkosten en externe kosten. Uiteraard zijn dit kosten die gemaakt worden ter uitvoering van het traject. Voor alle overige kosten, komt er bovenop genoemde kosten een percentage van 15 procent als opslag aan subsidiabele kosten.

Bron: http://www.leap.nl/